Camera obscura

Współ­czesne aparaty to majstersz­tyki tech­no­logii. Mega­pik­sele sensorów CMOS, matry­cowy pomiar światła, ISO idące w tysiące, rozpię­tość tonalna kilka­na­ście EV… a wszystko to by powstał lepszy obraz. Bo ja szczerze uważam, że w foto­grafii tak naprawdę liczy się końcowy obraz, a nie to czy do … Conti­nued

Rewia taneczna

wpis w: Bez kategorii | 2

By trochę ożywić tego bloga, publi­kuję kilka wybra­nych zdjęć które wyko­nałem podczas rewii tanecznej „PS in the Air” w dniu 17 lutego. Nie czuję się wielkim specja­listą od foto­grafii scenicznej, więc proszę o wyrozumiałość

Dwa małe zdjęcia z Manufaktury

Dzisiaj bardzo krótki wpis, by pokazać, że jeszcze żyję. Poniżej macie dwa zdjęcia, które zrobiłem Mai w końcówce zeszłego roku w Muzeum Manu­fak­tury w Łodzi. Swoją drogą jeśli ktoś z Was tam jeszcze nie był, to będąc w pobliżu Łodzi, koniecznie wpad­nijcie. Warto! Oczy­wi­ście jak … Conti­nued

Dziedzictwo Majów

Dzisiaj w końcu posta­no­wiłem podzielić się kilkoma wraże­niami z mojego krót­kiego pobytu w Meksyku. Kraj ten jest niewąt­pliwie bardzo egzo­tyczny i jeszcze w samo­locie miałem nadzieję, że uda mi się wykonać kilka zdjęć podob­nych w stylu do tych, które przy­wio­złem z Indii. Niestety nic z tego! Od praw­dzi­wego … Conti­nued

Club Macabre

Wejście do Klubu było znane nielicznym. Zaprawdę tylko wybrani wiedzieli, że za szarymi stalo­wymi drzwiami miesz­czą­cymi się w obskurnym podwórku znaj­do­wało się praw­dziwe deka­denckie podziemie Miasta. Scho­dząc po wąskich scho­dach do ceglanej piwnicy natra­fiało się na ścianę oparów tytoniu, opium oraz … Conti­nued

1 2 3 5